Olympian

Olympians of Academic 2015 - 2016

Olympians of Academic 2015 - 2016

Trong năm học 2015-2016, học sinh Olympia không chỉ thể hiện sự nỗ lực trong các hoạt động học tập và sự kiện tại trường, các con còn thể hiện bản lĩnh ...
Ms Nguyen Thi Bich Thuy

Ms Nguyen Thi Bich Thuy

Chúc mừng cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1 đã trở thành giáo viên được vinh danh của tháng.
Carey Mackenzie

Carey Mackenzie

Originally from the south west of England, she moved to Liverpool to complete a BA in Archaeology and Education, which was completed first class with honours. Since finishing her undergraduate ...