Our Alumni

No. Student's full   name Class of University/ college accepted Current School City/ State Country
1 Nhữ An Lâm Đức 2011 St. John's University St. John's University Queens, NY US
2 Nguyễn Hoàng Khánh 2011 St. John's University St. John's University Queens, NY US
3 Lê Vũ Minh 2011 Drexel University Drexel University Philadelphia, PA US
4 Nguyễn Tiến Trường Giang 2011 University of Oklahoma University of Oklahoma Norman, OK US
5 Nguyễn Bảo Khanh 2011 Southwestern Oklahoma State University Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK US
6 Nghiêm Quang Minh 2012 Aldephi University   Nassau County, NY US
St. John's University St. John's University Queens, NY US
Sienna Heights University   Adrian, MI US
University of Portland   Portland, OR US
7 Trịnh Duy Anh 2012 Đại học Khoa học Hamk   Valkeakoski Finland
Đại học Khoa học Kyamk, Phần Lan   Kotka/Kouvola Finland
8 Lê Hoàng Anh 2012 State University of New York: Albany Campus RMIT Vietnam Hanoi Vietnam
9 Nguyễn Ngọc Tú Anh 2012 RMIT Vietnam Bristish University Vietnam Hanoi VN
10 Dương Thùy Anh 2012 Siena Heights University Siena Heights University Adrian, MI US
11 Nguyễn Khánh Đức Hạnh 2012 University of Wyoming University of Tasmania Laramie, WY Australia
12 Nguyễn Hải Khánh 2012 Siena Heights University Queensland University of Technology Adrian, MI Australia
13 Nguyễn Lê Thảo Minh 2012 University of Massachusetts Amherst University of Massachusetts Amherst Amherst, MA US
State University of New York: Plattsburgh Campus   Plattsburgh, NY US
St. John’s University   Queens, NY US
14 Hoàng Bảo Ngọc 2012 Sun Yat Sen University Guangdong University of Foreign Studies Guangdong China
15 Đỗ Thu Phương 2012 Amherst   College   Amherst, MA US
Ohio Wesleyan University Ohio Wesleyan University Delaware, OH US
Lycoming College   Williamsport,PA US
Augustana College   Rock Island, IL US
Canisius College   Buffalo, NY US
16 Nguyễn Minh Quang 2012 RMIT Vietnam RMIT Vietnam Hanoi Vietnam
17 Nguyễn Minh Phương 2012 Queensland University of Technology Queensland University of Technology Brisbane/ Queensland Australia
Foundation, University of Queensland  
18 Đặng Nam Thái 2012   University of Bradford Singapore Singapore
19 Nguyễn Quang Bách 2012 Wyoming Seminary College Preparation School Wyoming Seminary College Preparation School Kingston, PA USA
20 Nguyễn Quang Hưng 2012   Clark University, M.A M.A USA
21 Nguyễn Kim Minh 2012   State University of New York New York USA
22 Đặng Hoàng Nam 2012   Suffolk University Boston, MA USA
23 Nguyễn Thái San 2012   Oklahoma City University Oklahoma City, OK USA
24 Nguyễn Anh Thư 2013   Santa Monica College, California San Jose, CA USA
25 Nhữ Hà Thảo Linh 2013 St. Catherine St. Catherine MN USA
2013 University of Cincinnati   Cincinnati, OH USA
2013 Webster University   Webster Groves, MO USA
26 Hồ Minh Quân 2013 University of Arkansas–Fort Smith University of Arkansas–Fort Smith Fort Smith, AR USA
Cincinnnati University   Cincinnati, OH USA
27 Nguyễn Vũ Thanh An 2013 Northeastern Mount Holyoke South Hadley, MA USA
Union College   Schenectady, NY USA
Depauw   Greencastle, IN USA
Binghamton University-SUNY   Binghamton, NY USA
Mount Holyoke   ME USA
28 Đỗ Ngọc Tùng 2013 Cincinnnati University Cincinnnati University OH USA
29 Đinh Diệu Vy 2013 JAMK University of Applied Sciences JAMK University of Applied Sciences Jyväskylä, Finland Finland
30 Vũ Thái Hoàng Giang 2013 University of Arkansas–Fort Smith, Liberty University Liberty University Linchburg, VA USA
31 Phạm Quốc Hoa 2013 Boise State University Boise State University Boise, ID USA
32 Nguyễn Lam Sơn 2013 Kaplan International Colleges Kaplan International Colleges Sydney Australia
33 Phan Thủy Tiên 2013 ĐH Hà Nội ĐH Hà Nội Hanoi Vietnam
34 Đỗ Duy Đạt 2013 SIM Singapore - Singapore Institute of Management SIM Singapore - Singapore Institute of Management Singapore Singapore
35 Nguyễn Hoàng Tú 2013 University of Queensland University of Queensland Queensland Australia
36 Trần Thu Trang 2013 ĐH Quốc Gia Hà Nội ĐH Quốc Gia Hà Nội Hanoi Vietnam
37 Trịnh Xuân Minh 2013 Học viện ngoại giao - liên kết NewZealand Học viện ngoại giao - liên kết NewZealand Hanoi Vietnam
38 Mai Mạnh Cường 2013 Học viện ngân hàng Học viện ngân hàng Hanoi Vietnam
39 Nguyễn Tiến Quang 2013 RMIT Vietnam - HCMC RMIT Vietnam - HCMC HCMC Vietnam
40 Hà Nhật Linh 2013 ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN Hanoi Vietnam
41 Trịnh Tiến Thịnh 2013 RMIT Vietnam RMIT Vietnam Hanoi Vietnam
42 Đặng Bá Hiệp 2013 Học viện kinh doanh công nghệ - Hanoi Học viện kinh doanh công nghệ - Hanoi Hanoi Vietnam
43 Vũ Anh Duy 2013 RMIT Vietnam RMIT Vietnam Hanoi Vietnam
44 Lê Minh Hảo 2013 RMIT Vietnam RMIT Vietnam Hanoi Vietnam
45 Nguyễn Nam Anh 2013 Japanese Language School Japanese Language School Shinjuku-ku, Tokyo Japan
46 Nguyễn Mỹ Linh 2013 Raffle Design Institute Singapore Raffle Design Institute Singapore Singapore Singapore
47 Nguyễn Thục Hiền 2013 SIM Singapore - Singapore Institute of Management SIM Singapore - Singapore Institute of Management Singapore Singapore
48 Đỗ Thanh Tùng 2013 Học phi công Học phi công Hanoi Vietnam
49 Đặng Việt Thành 2013 ĐH Công Đoàn ĐH Công Đoàn Hanoi Vietnam
50 Nguyễn Ngọc An 2013 NWACC, University of Arkansas University of Arkansas - Fayetteville Fayetteville, AR USA
51 Nguyễn Thùy Trang 2013 ĐH Ngoại Giao ĐH Ngoại Giao Hanoi Vietnam